Notranjska

O projektu

Internetna stran Notranjska.com je plod projekta:

Razvoj novega inovativnega turističnega produkta
Cerkniško jezero
Opr. št. 33152-15/2017/9 z dne 1. 9. 2017 

TUR SERVIS d.o.o.  sodeluje pri projektu, ki smo ga skupaj s partnerji prijavili na podlagi razpisa LAS Notranjska za sofinanciranje operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja. Projekt je bil v letu 2017 potrjen s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skupino sestavljamo:

 • TUR SERVIS d.o.o. Cerknica
 • NOTRANJSKI REGIJSKI PARK Cerknica
 • JEZERSKI HRAM, zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine in
 • AVTOSTIL TRGOVINA d.o.o.

Operacija prispeva k reševanju problema nepovezane turistične ponudbe ter slabe promocije in spletne prepoznavnosti območja LAS NOTRANJSKA kot destinacije. Pri tem kot izhodišče izkorišča enkratno naravno in kulturno dediščino Cerkniškega jezera, skupaj z njenim širšim območjem (Notranjski regijski park) za nadgradnjo inovativnega trajnostnega produkta.

Tri glavne aktivnosti operacije so:

 • IZBOLŠANJE INFRASTRUKUTRE IN ZNANJA. Nabava opreme za izvajanje produkta (kolesa, čolni, kombi) in ureditev prostora za nadgradnjo programa predstavitve Cerkniškega jezera z novo razstavo Geologija Cerkniškega polja.
 • OBLIKOVANJE PRODUKTA IN PROGRAMOV . Oblikovanje različnih turističnih programov prilagijenih različnim ciljnim skupinam in njihova predstavitev na spletni strani notranjska.com.
 • UMESTITEV PRODUKTA NA TRG. Promocija novega produkta in programov s spletnim oglaševanjem, oblikovanjem in tiskanjem različnih tiskovin in promocijsko TV oddajo.

Rezultati operacije:

 • ustvarjeno je novo delovno mesto (1)
 • razvit nov turistični produkt (1) in turistični programi (3)
 • natisnjene promocijske tiskovine (2)
 • nabavljena oprema: gorska kolesa in čelade (15), kombi za prevoz (1), prikolica za prevoz koles (1), kanuji (6), rešilni jopiči in vesla (15).

Cilji operacije:

Glavni cilj operacije je povečanje inovativne podjetniške aktivnosti. Z operacijo bodo partnerji povečali svojo inovativno podjetniško aktivnost, saj bodo z izboljšanjem svoje ponudbe oz. storitev, ki jih ponujajo v konkretnem turističnem produktu, povečali obseg dela, prodaje in posledično izboljšali svoj položaj na trgu.

 

Partnerji pri projektu